Co powinna zawierać etykieta produktu?

Wpisując w wyszukiwarce hasło „etykieta produktu wymogi” zetkniemy się z dziesiątkami reguł dotyczących znakowania produktów. Co zatem powinno znaleźć się na etykiecie? Jakie dokumenty regulują jej wygląd i jak powinny zostać przedstawione informacje o towarze? Oto kilka najważniejszych informacji.

etykieta produktu medycznego

Dokumenty regulujące wygląd etykiet i umieszczane na nich informacje

Ogólne zasady projektowania etykiet produktów spożywczych oraz informacje, jakie powinny się na nich znajdować, określone zostały w konkretnych dokumentach.

Jednym z nich jest Ustawa o Bezpieczeństwie Żywności i Żywieniu Człowieka. To konkretne wymagania i procedury niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa żywienia oraz żywności.

Informacje na temat wyglądu etykiet znajdują się również w Rozporządzeniu w Sprawie Znakowania Środków Spożywczych i Dozwolonych Substancji Dodatkowych. Reguluje ono dokładny zakres i sposób znakowania środków spożywczych oraz dozwolonych substancji dodatkowych. Zarówno w opakowaniach jednostkowych i zbiorczych, jak również tych bez opakowań, przeznaczonych bezpośrednio dla konsumenta. W rozporządzeniu określono także zakres podawanych na opakowaniach informacji.

Innym dokumentem, który opisuje, jak mają wyglądać etykiety produktów, jest Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu cywilnego. Zobowiązuje ona do udzielania konsumentowi jasnych informacji dotyczących danego produktu.

Co powinno znaleźć się na etykiecie produktu?

Na etykiecie produktowej nie może zabraknąć kilku kluczowych elementów. Jednym z nich jest wyraźna nazwa towaru, która dokładnie określa rodzaj konkretnego środka spożywczego. Na etykiecie powinna znaleźć się również nazwa oraz adres producenta lub/i importera.

Niezbędna jest ponadto data przydatności do spożycia, oznaczana zwrotem „najlepiej spożyć przed…” bądź „należy spożyć do…” w zależności od rodzaju produktu. Pierwsze z oznaczeń widnieje na towarach trwałych, np. makaronach, kawie czy soli, z kolei drugie – na produktach o krótszym terminie przydatności, takich jak mięso czy nabiał.

Etykieta produktu powinna zawierać także wykaz składników odżywczych, które zawiera dany produkt – co ważne, poszczególne komponenty muszą być podane w kolejności malejącej. Obok samych składników musi widnieć również wartość odżywcza produktu.

Na etykiecie produktowej nie może zabraknąć informacji na temat alergenów, które mogą znajdować się w składzie. To m.in. zboża zawierające gluten, mleko z laktozą, jaja, orzechy, sezam czy soja.

Co więcej, na opakowaniu produktu spożywczego musi znajdować się wzmianka dotycząca warunków jego przechowywania – o ile wpływają one na jego jakość i stan – oraz sposobu samego przygotowania. Zwłaszcza w przypadku produktów, które można przygotować przy użyciu piekarnika bądź kuchenki mikrofalowej.

Etykieta produktu powinna informować także o wadze netto żywności oraz numerze partii produkcyjnej, który oznacza ilość środka spożywczego wyprodukowanego, zapakowanego bądź przetworzonego w tych samych warunkach.

Niektórzy producenci umieszczają na etykietach produktów spożywczych również propozycje podania.

Jaka powinna być etykieta produktu?

Informacje umieszczane na etykietach produktów spożywczych powinny być przede wszystkim jasne, czytelne i zrozumiałe dla każdego odbiorcy. Ważne również, aby można było z łatwością odnaleźć je wśród innych napisów czy grafik na opakowaniu.

Co najważniejsze, etykieta nigdy nie powinna wprowadzać konsumenta w błąd. Niezależnie od tego, czy mówimy o właściwościach produktu, terminie przydatności do spożycia czy możliwości występowania konkretnych alergenów. Produkt mógłby wówczas nie tylko zostać wycofany z rynku, ale i narażać zdrowie oraz życie konsumentów.

Etykieta produktu powinna być przetłumaczona na język miejsca sprzedaży. Jeżeli zatem jest to Polska, należy użyć języka polskiego lub stworzyć etykietę wielojęzyczną.

Ważne również, aby posiadała ona znaki bezpieczeństwa, zgodności, dopuszczenia towaru do obrotu itp. Etykieta produktowa musi być też wykonana z wytrzymałych materiałów. Tylko wówczas będzie ona spełniać funkcję informacyjną przez odpowiedni czas.

Odpowiednie znakowanie produktu to podstawa, aby wprowadzić produkt na rynek i go na nim utrzymać, jednocześnie zapewniając konsumentom bezpieczeństwo.

Etykiety produktu zaprojektowane zgodnie z obowiązującym w firmie systemem identyfikacji wizualnej, oprócz wartości czysto informacyjnych, wspierają promocję marki.

W POLINAL® oferujemy druk etykiet samoprzylepnych na rolce na trwałych materiałach wyróżniających się dużą żywotnością. Zachęcamy do kontaktu. Nasi eksperci służą pomocą na każdym etapie procesu produkcji naklejek.