O pierwszym wrażeniu, czyli co Twoja identyfikacja wizualna firmy mówi o marce?

Identyfikacja wizualna firmy ma bardzo duże znaczenie dla firmy i wiele o niej mówi. Czym dokładnie ona jest, co składa się na jej system i jak powinno się ją tworzyć? Sprawdźmy!

klocki z napisami w temacie identyfikacji wizualnej

Czym jest identyfikacja wizualna marki i jaką daje wartość firmie?

Identyfikacja wizualna firmy to narzędzia, których zadaniem jest wyróżnienie firmy i kształtowanie jej wizerunku na rynku. Pomaga ona ukazać przewagę konkurencyjną, opowiedzieć historię firmy i zakorzenić się w świadomości konsumentów.

Dzięki identyfikacji wizualnej dotychczasowa komunikacja marki zyskuje dodatkową wartość. Należy odróżniać ją od samego budowania wizerunku marki, gdyż stanowi ona właśnie jeden z elementów brandingu.

Elementy identyfikacji wizualnej marki

Na identyfikację wizualną składają się konkretne symbole i zachowania przedstawicieli danej marki. Jednym z jej elementów jest wyróżniająca się nazwa, która podąża za duchem czasu. Powinna być ona dopasowana do grupy docelowej – wówczas marka ma szansę zyskać znacznie większą rozpoznawalność.

Znaczenie ma również logo firmy powiązane z nazwą i spójne z całą marką. Dobrze, jeśli wywołuje ono u odbiorców pozytywne skojarzenia i wyróżnia się na tle znaków konkurencyjnych firm, np. dzięki użyciu charakterystycznego symbolu lub grafiki. Ważne, aby było ono odpowiednio czytelne – zarówno na materiałach promocyjnych czy samej siedzibie firmy, jak i na stronie internetowej.

Element identyfikacji wizualnej firm stanowi również typografia – odpowiedni dobór krojów i czcionek jest niezwykle istotny. To właśnie z nimi kojarzy się dana marka – są one bowiem wykorzystywane we wszystkich materiałach reklamowych czy gadżetach.

Oprócz typografii znaczenie ma też charakterystyczna dla danej marki kolorystyka. Powinna być ona dobrana do danej branży i na tyle charakterystyczna, aby zapadała w pamięci. Ma ona bardzo duży wpływ na sposób, w jaki odbierana jest firma – raz zapamiętane barwy od razu kojarzą się nam z konkretną marką.

Do elementów identyfikacji wizualnej zaliczamy również design oraz szatę graficzną produktów czy materiałów drukowanych. Niezależnie od tego, czy wykorzystujemy wizytówki, ulotki, broszurki czy papeterię, powinno widnieć na nich takie samo logo, kolorystyka czy czcionki.

Ponadto identyfikacja wizualna obejmuje także takie elementy jak flota samochodowa, dress code pracowników, identyfikatory pracownicze czy gadżety dla klientów. Dzięki odpowiedniemu systemowi identyfikacji wizualnej odbiorcy mogą zapamiętywać daną markę – a to z kolei wiąże się z jej rozwojem.  

Tworzenie identyfikacji wizualnej marki

Chcąc stworzyć system identyfikacji wizualnej marki, warto wcześniej dokładnie określić jej wizję i cele. Wszystkie elementy identyfikacji wizualnej również powinny być odpowiednio przemyślane, spójnie zaprojektowane i wdrożone.

Pomocne może się w tym przypadku okazać stworzenie konkretnego harmonogramu.

Niezbędna jest także księga znaku, czyli jedno z podstawowych narzędzi marketingowych każdej firmy. Określa ona m.in. kolorystykę, typografię i genezę marki czy też sposób stosowania firmowego logo. Równie przydatna księga identyfikacji wizualnej informuje z kolei o pozostałych częściach systemu identyfikacji wizualnej i metodach ich wykorzystywania. Dzięki tym materiałom projektowanie produktów czy strony internetowej firmy jest znacznie łatwiejsze.