Naklejki BHP – prawidłowe znakowanie miejsc pracy i urządzeń?

Stanowiska pracy, maszyny czy ściany w zakładach produkcyjnych muszą być odpowiednio oznakowane pod kątem BHP. Jeżeli w danym miejscu istnieje ryzyko zagrożenia, pracownik musi zostać o nim poinformowany. Naklejki ostrzegawcze to popularny i skuteczny sposób na wskazanie potencjalnego niebezpieczeństwa i spełnienie obowiązku oznakowania miejsc i urządzeń.

naklejki ostrzegawcze bhp - niebieski zbiornik

Jaką rolę pełnią naklejki BHP?

W wielu zakładach pracy człowiek narażony jest na pewne niebezpieczeństwa, np. związane z użytkowaniem maszyn. Naklejki ostrzegawcze BHP to element spójnego systemu bezpieczeństwa, którego zadaniem jest informowanie o potencjalnym zagrożeniu.

Między innymi o śliskiej powierzchni, kontakcie z niebezpieczną substancją, ryzyku uderzenia czy porażenia prądem. Występują one w formie zrozumiałych piktogramów oraz opisów. Naklejki w prosty i intuicyjny sposób wzywają do zachowania szczególnej ostrożności, wpływając tym samym na poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Są one wyjątkowo łatwe w aplikacji, dzięki czemu coraz więcej właścicieli firm wybiera je zamiast tradycyjnych tabliczek. Naklejki pomagają przestrzegać wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca ma obowiązek umieszczenia ich w zakładzie pracy, aby zachować w nim odpowiedni poziom bezpieczeństwa i higieny. W przeciwnym razie może liczyć się z konsekwencjami finansowymi oraz prawnymi. Liczba naklejek zależy od wielkości budynku, liczby pomieszczeń czy maszyn oraz typów potencjalnych zagrożeń.

Naklejki ostrzegawcze BHP – gdzie stosować?

Naklejki BHP powinny być umieszczane wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko zagrożenia dla użytkowników. Mogą one dotyczyć niebezpieczeństw różnego rodzaju – np. biologicznych, chemicznych czy fizycznych. Jeżeli w danym miejscu zagrożeń nie da się usunąć, naklejki muszą być umieszczone w widocznym miejscu. Najczęściej pojawiają się one w większych zakładach, pomieszczeniach magazynowych oraz halach produkcyjnych. Znajdziemy je jednak również w biurach czy lokalach użytkowych. Nie może zabraknąć ich także na rozmaitych maszynach, z których pracownicy korzystają w trakcie pracy.

Przykładowo naklejki na maszyny budowlane wykonywane w POLINAL® charakteryzują się wysoką trwałością. Umieszczone w odpowiednim, widocznym miejscu, pozwalają uniknąć wielu nieszczęśliwych wypadków. Powinny być one również czytelne.

Wszystkie naklejki BHP muszą odpowiadać normie PN-93/N-01256/03 – Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. W zakładzie należy stosować każdy rodzaj naklejek, który odpowiada ryzyku związanemu z charakterem danej pracy.

Rodzaje naklejek BHP w środowisku pracy

Wyróżniamy kilka rodzajów naklejek BHP. W zależności od przeznaczenia różnią się one między sobą kolorem oraz kształtem:

  • znaki ostrzegawcze – żółte trójkątne oznaczenia z czarną ramką i piktogramem, informują o ewentualnym zagrożeniu (np. ostrzeżenie o substancji toksycznej, wiszącym przedmiocie, wysokim poziomie hałasu, zagrożeniu biologicznym czy ograniczeniu wysokości);
  • znaki zakazu – białe okrągłe oznaczenia z czerwoną ramką i czarnym piktogramem przekreślonym czerwoną linią, oznaczają czynności niedozwolone (np. zakaz palenia, zakaz przejścia, zakaz uruchamiania czy zakaz wstępu dla osób nieupoważnionych);
  • znaki nakazu – niebieskie okrągłe oznaczenia bez ramki z białym piktogramem, informują m.in. o konieczności skorzystania ze środków ochrony (np. nakaz stosowania maski, obuwia czy rękawic ochronnych, nakaz założenia pasów bezpieczeństwa bądź nakaz przechodzenia wyłącznie w oznakowanym miejscu);
  • znaki ewakuacyjne – zielone prostokątne lub kwadratowe oznaczenia z białą ramką i piktogramem/napisem, umożliwiają sprawną i łatwą ewakuację z budynku w sytuacji zagrożenia (np. wyjście ewakuacyjne, kierunek drogi ewakuacyjnej czy miejsce zbiórki do ewakuacji);
  • znaki ratunkowe – zielone kwadratowe oznaczenia z białą ramką i piktogramem/napisem, należące do kategorii znaków ewakuacyjnych, wskazują m.in. na miejsce przechowywania zestawów pierwszej pomocy, noszy czy telefonu (np. „stłuc, aby uzyskać dostęp”, defibrylator czy okno ratunkowe)
  • znaki przeciwpożarowe – czerwone prostokątne oznaczenia z białą ramką i piktogramem/napisem, ostrzegają przed niebezpieczeństwem pożaru i ułatwiają akcje gaśnicze (np. informacja o gaśnicy, zestawie sprzętu pożarowego czy alarmie pożarowym).

W POLINAL® wykonujemy naklejki ostrzegawcze z wszelkiego rodzaju oznaczeniami w wielu różnych rozmiarach. To zarówno naklejki do umieszczenia na ścianach czy podłodze (naklejki silikonowe), jak również naklejki BHP na maszyny.